(GDVN) - nhắc về tự chủ trong các trường phổ thông hiện giờ, ban đầu các trường học phải được phân cấp triệt để về công tác công ty và vốn đầu tư.

LTS: Dân chủ là sản phẩm tinh thần, hàng hóa đỉnh cao của văn hóa nhân loại, chỉ có phố hội văn minh thật sự được chủa quản bởi một bộ máy luật pháp chặt chẽ, nhân văn mới có dân chủ.

========> Link về nguồn gia sư: tìm gia sư dạy lớp 3

Viết tiếp bài trước, trong bài viết này, TS. Nguyễn Tùng Lâm sẽ luận bàn với người đọc về những yếu tố có thể thay đổi tích cực từ cơ chế tự chủ và đề cao dân chủ trong giáo dục.

Tòa soạn trân trọng giới thiệu tới người đọc.

TS. Nguyễn Tùng Lâm viết: Chỉ có xã hội dân chủ mới giải quyết được sự phát triển nhu cầu bậc cao của con người them Maslow.

Con người không chỉ có nhu cầu sống, nhu cầu an toàn, nhu cầu giao du mà người ta đều mơ ước tự khẳng định mình, được tôn trọng và được cống hiến làm cho một con người tự do theo đúng nghĩa.

Chỉ sống trong 1 môi trường dân chủ con newbie đáp ứng được nhu cầu cao đẹp đó. đặc thù trong giáo dục, dân chủ là thể hiện cao nhất sự tôn trọng con người.


Giáo dục không trên cơ sở vật chất tôn trọng con người, không khuyến khích con người cống hiến, con người tự tín, tự trọng, tự chủ trong mọi việc khiến cho của mình, nền giáo dục đó không thể coi là nền giáo dục có chất lượng.

có bảo đảm giáo dục là chất lượng cuộc sống của con người được đáp ứng, được thỏa mãn những nhu cầu bậc cao. nhắc đến chất lượng cao của giáo dục trước hết học trò phải được giải thể về tinh thần, được tự do lớn mạnh tư cách theo cách riêng của mỗi người.

Cán bộ chủa quản của mỗi nhà trường phổ thông hiện giờ phải nhận thức sâu sắc vấn đề này để chuyển hóa thành những phương pháp quản lý dựa trên dân chủ và quản lý để đạt buộc phải của dân chủ.

Mặt khác, sản phẩm của giáo dục bao giờ mang tính phường hội cao. quá trình huấn luyện là quá trình tham dự của nhiều lực lượng: người dạy học, người lao động viên, ba má học trò và cả bản thân mỗi học trò. lớp học chẳng thể là một vương quốc riêng của bất cứ người nào.

hiện giờ chủa quản các hạ tầng giáo dục training, Đảng, nhà nước, Bộ Giáo dục training đã có nhiều văn bản để phát huy dân chủ trong các nhà trường. Nhưng thực hành không được là bao.

Ngay cả trong cơ chế, các tập đoàn, công ty cho dù lớn đến đâu người ta thấy vẫn phải chủa quản theo cách phân quyền và dân chủ mới hội tụ trí não sức mạnh nguồn lực của các nhóm tham gia.
[center !important]Nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm - Tác kém chất lượng bài viết.[/center !important]


Vậy lỗi ở đâu mà dân chủ không thực hành trong các nhà trường? trước hết các cấp chủa quản giáo dục training chưa coi đây là giải pháp không thể thiếu để buộc các giảng đường tự thay đổi theo đúng nhu cầu ước nguyện người học, bởi vậy không chỉ đạo đến nơi đến chốn.

bộ máy quản lý trong các giảng đường không thấy được cái lợi của điều hành theo dân chủ, chỉ quen điều hành theo mệnh lệnh, không thấy được chỉ có quản lý dân chủ các cơ sở giáo dục giải thích mới tạo ra được động lực cho thầy, trò sáng tạo trong giảng dạy, học tập.

cùng lúc mỗi giảng đường phổ thông hiện tại phải xây dựng được “Văn hóa học đường”. Muốn có “Văn hóa học đường” trước hết phải có dân chủ trong mỗi nhà trường.

Vậy “quản lý theo hướng dân chủ hóa” ở đây là phải chủa quản các cơ sở vật chất giáo dục huấn luyện như thế nào? chẳng thể khác là phải công khai minh bạch mọi hoạt động của trường học. Cán bộ giáo viên, học sinh được quyền tham dự vun đắp chiến lược, tham dự thẩm định kết quả của giai đoạn tập huấn.

Tự chủ trong trường phổ thông

Về tự chủ trong các trường học (cơ sở giáo dục) là xu thế chung của các nền giáo dục đương đại. Trong quyết nghị 29 TW cũng khẳng định, các cơ sở vật chất giáo dục giảng giải phải được trao quyền tự chủ và dân chủ. Tự chủ là các giảng đường được tự quy định, tự chịu nhiệm vụ phường hội về kết quả giáo dục về thực hiện chiến lược, chương trình giáo dục…

Theo kinh nghiệm quốc tế (SBM) giảng đường tự chủ là nhà trường phân cấp và được trao các quyền chính yếu sau:

ban đầu, trao quyền hiệu trưởng được dẫn dắt thầy và trò cải cách để có kết quả đầu ra tốt hơn trong dạy và học.

Đây là những trắc trở quan hệ chặt chẽ với nhau. giả như tôi và quý khách dỡ gỡ đúng theo quy luật của mỗi vấn đề, tôi và các bạn sẽ có nền giáo dục tăng trưởng bền vững.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng