(GDVN) - Ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho hiểu thêm về công việc thanh tra, rà soát liên quan tới kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Thanh tra nghiêm túc nhưng không gây bít tất tay

========> Link về nguồn gia sư: gia sư uy tín

Ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi để tạo môi trường nghiêm chỉnh, hướng tới việc giúp các hội đồng, những thành viên thi làm cho hết nghĩa vụ và thí tự giác thực hành quyết định.


bên cạnh đó, theo ông Bằng để kỳ thi nghiêm chỉnh thì không chỉ có thanh tra, rà soát mà cần nhiều giải pháp, cần sự phấn đấu của hồ hết các lực lượng tham gia. Tại Điều 22 và 44 của quyết định thi đã nêu rõ vấn đề thanh tra, rà soát.

Trong công việc này đặc thù coi trọng cán bộ giám sát thi, giám sát của khu vực việc, giám sát việc khiến cho của giám thị, 1 phần của thí sinh và những người khác, cam đoan không có người bên ngoài vào địa bàn thi. cam kết giám thị khiến cho đúng phận sự của mình, giám sát cũng có quyền kiến điểm trưởng đổi thay giám thị giả tỉ thấy giám thị khiến không đúng quyết định.
[center !important]Thí sinh nghe nhiều hình thức lại quy chế thi tại Trường Đại học Sư phạm Thành Phố Hà Nội.[/center !important]


Ông Bằng cũng cho biết, cơ chế giám sát là cơ chế cam đoan bên trong, cán bộ giám sát do điểm trưởng chỉ đạo. Vậy cơ chế bên trong có đủ? Ông Bằng cho rằng vẫn chưa đủ và phải thêm cơ chế giám sát bên ngoài, đó là thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra, rà soát sẽ độc lập với các Hội đồng các điểm thi, trực tiếp là Bộ trưởng sẽ quyết định thành lập các đoàn thanh tra, giám đốc sở xây dựng thương hiệu đoàn thanh tra. Các trường chủ trì cụm thỉ chỉ được xây dựng thương hiệu các đoàn rà soát, do hiệu trưởng ra đời và độc lập với các điểm thi chứ không do điểm trưởng cắt cử.

hôm nay, gần 900 nghìn thí sinh khiến cho giấy tờ tham gia kỳ thi quốc gia 2016Đoàn thanh tra, kiểm tra sẽ nắm tình hình, theo dõi giúp các Hội đồng thi làm đúng và có quyền xử lí sai phép. Và tương tự, thanh tra, kiểm tra giám sát không làm cho thay việc của Hội đồng thi, mục đích là ảnh hưởng vào Hội đồng, điểm thi, giám thị để các chủ thể làm hết trách nhiệm của mình.

Về công việc cụ thể, ông Bằng cho biết Bộ đã có hướng dẫn các Sở, trường chủ trì cụm thi, thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra và Bộ đã tổ chức đào tạo. cho tới hiện tại 70 trường chủ trì cụm thi và 50 sở và Cục trường học chủ trì cụm thi đều đã có mặt trên thị trường đoàn thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ.

Bộ đã tạo được kết nối giữa 120 đoàn thanh tra, kiểm tra đó với Bộ. Theo tin tức từ ôn Bằng, Bộ GD&ĐT đã thành lập 14 đoàn thanh tra đảm đang gianh giới thi trong cả nước. Đoàn thanh tra này sẽ làm việc với 1 số hội đồng thi, tuy nhiên đoàn thanh tra này sẽ phải chịu sự chỉ huy của Chánh Thanh tra khi quan trọng sẽ đến điểm thi.

Các đoàn thanh tra, rà soát basic hoạt động lưu động, chứ không cắm chốt như trước kia. Hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động trước khi thi cho tới thi chấm thi xong.

tin tức được biết, 14 đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT đã bắt đầu làm cho việc từ ngày 29/6, và thuở sơ khai nắm được thông tin tất cả các hội đồng thi tại địa phương chuẩn bị về con người, quy tụ các hàng ngũ liên quan khác, Báo cáo, chuẩn bị phòng thi rất tốt. Năm nay không có điểm thi nào dùng trường tiểu học.

Qua bàn bạc, ông Bằng đánh giá cao khâu giải thích giám thị, đây là khâu không được xem nhẹ, giả thiết chủ quan giám thị sẽ không nắm được những điểm mới của quy chế.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng