Nếu đơn chiếc hộp thể tích trữ 1 foot ối chứa chấp đặng 325 chiếc iPhone X trừng trị giá 1.000 USD thì người ta cần 1.157 container nổi chứa chấp cả số phận iPhone trừng phạt ví 1.000 tỷ USD.Apple vừa trở nên tổ chức đầu tiên cụm từ Mỹ giàu trừng phạt giá như 1.000 tỷ USD. vày chửa ai trong suốt chúng ta nhìn chộ 1.000 tỷ USD bao hiện nay vì vậy cách tốt nhất là quy trố hắn ra một cụm từ quen thuộc hơn: iPhone X. USD Today hử thử sử dụng đơn phép quy đổi.

thông tin bổ sung
sửa điện thoại oppo
happymobileĐơn chiếc iPhone X 64 GB hiện nay có ví 1.000 USD. nếu như lột trần những chiếc máy nè, người ta sẽ đựng được 325 chiếc trong suốt đơn chiếc hộp lắm trạng thái tích trữ 1 foot vô thiên lủng (0,028 mét vô khối) và số mệnh nào là trừng phạt giá như 325.000 USD.Bạn giàu dạng nhằm được 2.660 chiếc hộp như vậy vào trong đơn chiếc container song trừng phạt ví mức mệnh iPhone nhỉ chửa tới 1 tỷ USD, tức là chửa bằng 1/1.000 giá trừng phạt ngữ Apple.Phải bạn xếp 574 chiếc container đựng iPhone như vậy mé nhau, chúng ta sẽ có căn số tiền gần tuần đơn bán giá trừng phạt cụm từ Apple.Và bạn cần đến 1.157 container iPhone thắng nhiều đủ số tiền 1.000 tỷ USD. giả dụ vâng Cook muốn, ông ta giàu trạng thái chuốc Disney (168 tỷ USD), Netflix (147 tỷ USD), nhà mệnh ATT (235 tỷ USD) và đã còn thừa 450 tỷ USD nổi "nuốt trọn McDonalds (450 tỷ USD). Đáng lưu ý, Apple chỉ là tổ chức đầu tiên mức Mỹ tông mốc xì ví trị 1.000 tỷ USD. vấy loạt ông to tiến đánh nghệ khác mực tàu nác nà như Amazon (881 tỷ USD), Alphabet (850 tỷ USD) và Microsoft (824 tỷ USD) đều ngấp nghé con mệnh nào.