Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  0

  hướng dẫn kết nối CSDL Oracle từ JAVA - Eclipse ?

  mình đang học môn hệ qt csdl thì thầy có cho bài tập là ''kết nối csdl oracle từ java: tạo project bằng eclipse: quản lý thông tin môn học''.
  nhưng mình thì lại chưa học java.
  việc tạo bảng về quản lý thông tin môn học và tạo project bằng eclipse thì mình làm được.
  còn ''kết nối csdl oracle từ java'' là như thế nào thì mình chưa hiểu, mình cũng không biết bắt đầu từ đâu và tạo demo như thế nào.
  bạn nào đã từng làm rồi, có bài tương tự, hoặc biết về nó cho mình xin ý kiến, đại khái thui cũng đc mình sẽ tự tìm hiểu thêm.
  cám ơn các bạn nhiều lắm

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  1
  đây là ví dụ:


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sql[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]drivermanager[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sql[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]connection[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sql[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqlexception[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]oraclejdbc [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]argv[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"-------- oracle jdbc connection testing ------"[/color][color=#007700]); try { class.[/color][color=#0000bb]forname[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"oracle.jdbc.driver.oracledriver"[/color][color=#007700]); } catch ([/color][color=#0000bb]classnotfoundexception e[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"where is your oracle jdbc driver?"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]e[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]printstacktrace[/color][color=#007700](); return; } [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"oracle jdbc driver registered!"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]connection connection [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700]; try { [/color][color=#0000bb]connection [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]drivermanager[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getconnection[/color][color=#007700]( [/color][color=#dd0000]"jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:mkyong"[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"username"[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"password"[/color][color=#007700]); } catch ([/color][color=#0000bb]sqlexception e[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"connection failed! check output console"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]e[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]printstacktrace[/color][color=#007700](); return; } if ([/color][color=#0000bb]connection [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"you made it, take control your database now!"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"failed to make connection!"[/color][color=#007700]); } } }[/color] 
  còn đây là kết quả:  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  c[/color][color=#007700]:\[/color][color=#0000bb]jdbc[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]test[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]javac oraclejdbc[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]java c[/color][color=#007700]:\[/color][color=#0000bb]jdbc[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]test[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]java [/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]cp c[/color][color=#007700]:\[/color][color=#0000bb]jdbc[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]test[/color][color=#007700]\[/color][color=#0000bb]ojdbc6[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]jar[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]:\[/color][color=#0000bb]jdbc[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]test oraclejdbc[/color][color=#007700]-------- [/color][color=#0000bb]oracle jdbc connection testing [/color][color=#007700]------------[/color][color=#0000bb]oracle jdbc driver registered[/color][color=#007700]![/color][color=#0000bb]you made it[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]take control your database now[/color][color=#007700]! [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]:\[/color][color=#0000bb]jdbc[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]test[/color][color=#007700]>[/color] 
  chú ý: oraclejdbc.java đc lưu tại c:\jdbc-test

 3. #3
  Ngày tham gia
  Nov 2014
  Bài viết
  0
  if you work with the mysql:
  step 1: download mysql.jdbc_5.1.5.jar and add lib
  link: http://adf.ly/1zc7lm
  step 2: view example:
  link: http://adf.ly/1zc7ub
  sure success! good luck!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •