xin chào !
mình cần lấy ảnh từ sqlite để hiển thị,nhưng mình lưu là đường dẫn, tên đường dẫn mình lưu như sao /drawable/cau1.jpg ,tương tự cho những câu khác,mình cũng đưa các ảnh vào drawable trong android studio rồi,mình dùng
inputstream is = getclass().getresourceasstream("//drawable" + cauhientai8.hinh_cauhoi);
ivcauhoi.setimagedrawable(drawable.createfromstrea m(is, ""));

nhưng ko lấy được
cauhientai8.hinh_cauhoi là đối tượng trong danh sách,mình cần hiện ra
mong cả nhà giúp đỡ,cảm ơn cả nhà