hợp tác làm ăn - tìm code android có thể can thiệp vào hệ điều hành ( thay đổi các thông số cơ bản )
ai có thể để lại thông tin để mình liên lạc nha
thank all