Các bước thực hiện
Đầu tiên, bạn vào mục Settings > Siri để kích hoạt Siri. Đồng thời, bạn cũng nên mở luôn tùy chọn Hey Siri để gọi nhanh Siri thay cho đè nút Home như bình thường, đ-biệt có ích trong đợt đang sạc hay liên kết trang thiết bị.
Dùng Siri tương tácvới ứng dụng bên thứ ba trên iOS 10 - ảnh 1
Sử dụng Hey Siri để mở nhanh Siri không cần áp dụng thao tác tay
Kế đến, bạn kiểm tra các ứng dụng được Siri trợ giúp - hỗ trợ. Mặc định, chúng ko auto kích hoạt chức năng này mà phải thực thi thủ công. Bạn vào Settings > Siri > App Support để xem danh sách nhiều ứng dụng được cài đặt trên dụng cụ máy móc có trợ giúp Siri và kích hoạt chúng.
Dùng Siri tương tácvới ứng dụng bên thứ ba trên iOS 10 - ảnh 2
Siri trợ giúp những ứng dụng phổ biến rộng rãi và không ngừng nghỉ cập nhật
hiện nay Siri giúp đỡ rất là nhiều những ứng dụng như Confide (gửi tin nhắn tự hủy), Whatsapp (gửi tin nhắn tức thời), Uber và Lift (gọi xe), Fitso và Runtastic (tập thể dục), Venmo hay Square Cash (gửi tiền),… Để kiếm tìm nhiều ứng dụng loại này, bạn sử dụng iTunes và vào trang mục We love iOS 10 for apps > Hey Siri.
Cuối cùng, bạn có thể bắt đầu điều khiển ứng dụng bằng giọng nói. những câu lệnh với từng ứng dụng là khác nhau, sẽ cần bạn khám soát trong phần mô tả ứng dụng trên App Store.
Dùng Siri tương tácvới ứng dụng bên thứ ba trên iOS 10 - ảnh 3
Hỗ trợ tiếng Việt là chức năng người dùng đang mong mỏi trên Siri
chả hạn, trong tình huống của ứng dụng nhắn tin tự hủy Confide, bạn có thể dùng một yêu cầu như Send [người nhận tin nhắn] Confide message that says [nội dung tin nhắn] để gửi tin nhắn.