với thời buổi internet và công nghệ số hiện nay, mọi thông tin đều có thể liên kết được với nhau. tuy nhiên, các ứng dụng hiện tại vẫn chưa có những liên kết chặt chẽ với nhau. chẳng hạn như khi chụp 1 tấm hình, bạn muốn điện thoại sẽ tự động lưu trữ tấm hình đó lên dropbox hoặc upload lên flickr; hay những email được đánh dấu quan trọng trong gmail sẽ được tự động sao lưu vào evernote; sao lưu tất cả tin nhắn vào google drive...những liên kết này trước đây gần như là không thể. với ifttt, mọi thứ sẽ được kết nối đúng như ý bạn muốn.
android.vn/images/tintuc/2015/02/21/39785_1.png" border="0" alt="" />​
ifttt viết tắt từ cụm từ "if this then that", điều này có nghĩa khi điện thoại vừa thực hiện điều a thì điều b cũng sẽ được thực thi ngay sau đó, mọi thứ diễn ra giống như phản ứng dây chuyền domino vậy. có 2 cách để tạo chuỗi liên kết trong ifttt: tự bạn có thể tạo chuỗi theo ý mình hoặc có thể tải về các công thức (recipe) được "xào nấu" sẵn trên cộng đồng người dùng.
người dùng có thể lên website www.ifttt.com để tạo các công thức, sau đó điện thoại của bạn sẽ tự động lấy về và sử dụng. hiện ifttt hỗ trợ tạo các liên kết giữa 167 channels (bao gồm các phần mềm và các dịch vụ online) phổ biến như gmail, dropbox, google drive, flickr, 500px, evernote, instagram, facebook, tweeter, tumblr, youtube...
sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tạo 1 liên kết "nếu bạn chụp hình trên điện thoại thì tấm hình này sẽ tự động lưu vào dropbox".
đầu tiên, truy cập www.ifttt.com và đăng nhập account cho đồng bộ với ứng dụng trên điện thoại. tiếp theo chọn "android photos" làm đối tượng this. chọn "any new photo", điều này có nghĩa với bất kì tấm ảnh nào được chụp từ điện thoại của bạn thì lệnh if sẽ được kích hoạt.
sau đó chọn "dropbox" làm đối tượng that. chọn "add file from url"
click vào "create action" để tạo chuỗi.
cuối cùng chọn "create recipe" để hoàn thành và kích hoạt. bạn có thể thay đổi tên recipe bằng cách điền vào ô recipe title.
recipe ngay lập tức được đẩy về điện thoại của bạn. để thử nghiệm recipe này, tôi chụp 1 tấm hình trên điện thoại của mình và đây là kết quả:

ifttt được phát hành miễn phí trên cả android và ios.
>> automateit - tự động hóa tác vụ trên android

theo : news. nguồn : genk