android.vn/images/tintuc/2015/01/14/38788_1.png" border="0" alt="" />​
>>rộ trào lưu độ vỏ iphone 5s thành iphone 6 giá 1,5 triệu đồng tại hà nội

theo : news. nguồn : genk