ứng dụng bản đồ here maps của nokia trên nền android đã vừa được cập nhật bổ sung tính năng quan trọng là giọng nói tiếng việt. với tính năng mới, người dùng có thể dễ dàng sử dụng here maps khi đang tham gia giao thông bằng tai nghe.
để tải về giọng nói việt thì bạn chọn settings -> voice navigation -> manage voices -> kéo xuống dưới có mục tiếng việt. hiện tại, tùy chọn giọng nói tiếng việt của here maps ới chỉ có giọng nữ.
bạn đọc có thể tải về here maps phiên bản mới tại đây.
>> dùng thử nokia here maps trên android, cần lưu ý khi cài đặt!

theo : news. nguồn : genk