để ghi lại các bản ghi nhớ thoại khi bạn đang trong một cuộc phỏng vấn hoặc cuộc họp bạn sẽ cần đến các thiết bị ghi âm. hiện tại, trên samsung galaxy note 4 đã được tích hợp các chế độ ghi cá nhân này nhằm phục vụ cho các nhu cầu cần thiết của người dùng. thiết bị có ba micro có thể phân biệt các nguồn âm thanh hoặc chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản.

1. ghi các bản ghi nhớ thoại trong các chế độ khác nhau
phỏng vấn


thiết bị cô lập và ghi âm thanh hướng vào đầu và cuối thiết bị. trong khi phát lại, bạn có thể chọn nghe giọng nói của một người hay nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.


cuộc họp

micro của thiết bị có thể xác định âm thanh từ tám hướng khác nhau. bạn có thể tắt âm hoặc bỏ tắt âm các nguồn âm thanh nhất định sau khi ghi.
ghi nhớ thoại

thiết bị ghi lại giọng nói của bạn và đồng thời chuyển đổi nó thành văn bản trên màn hình. với tính năng ghi nhớ thoại, bạn cần phải bảo đảm thiết bị được kết nối với một mạng wi-fi hoặc mạng điện thoại. nếu ngôn ngữ bản ghi nhớ thoại không khớp với ngôn ngữ bạn đang nói, thiết bị sẽ không nhận diện giọng nói của bạn. để thay đổi ngôn ngữ bản ghi nhớ thoại, chạm vào cài đặt -> ngôn ngữ

2. phát ghi nhớ thoại đã chọn
khi bạn xem lại bản ghi cuộc phỏng vấn hoặc cuộc họp, bạn có thể tắt âm hoặc bỏ tắt âm các nguồn âm thanh nhất định trọng bản ghi. để tắt âm các nguồn âm thanh nhất định, chạm vào biểu tượng ngườihoàng oanh
***********
theo samsung.com