a cũng quen thuộc với biểu tượng màu xanh lá cây của hệ điều hành google android và đây cũng chính là một biểu tượng công nghệ nổi tiếng hiện nay. nhưng những hình ảnh này _các bản vẽ phác thảo ban đầu cho các linh vật android _ chắc chắn không thể thực hiện được nếu google không dùng một nhà thiết kế tài năng để thực hiện ý tưởng của mình.
đăng trên google+ bởi google dan morrill, đây là những thiết kế "linh vật" đầu tiên được sản xuất cho hệ điều hành android. được sản xuất trong inkscape qua "2 giờ", họ đã dành một bài thuyết trình nội bộ trong đó giới thiệu android apis cho các nhà phát triển của google.

những ý tưởng chung dường như có rất ít nhưng cuối cùng đã dùng lại biểu tượng được bởi irina blok ( như chúng ta thấy hiện nay) .

ladybird.

nguồn: gizmodo.com