motorola đã lên lịch trình cập nhật phần mềm cho các thiết bị android, điều này đã được làm rõ khi một số của các thiết bị đủ điều kiện sẽ được nhận phiên bản cập nhật android coveted 4,1 jelly bean.
bắt đầu với thị trường mỹ, razr m sẽ được cập nhật và bắt đầu đưa ra thị trường trong tháng 10 trong khi đó droid razr hd, droid razr maxx hd và hd atrix sẽ được cập nhật trong tháng mười hai, 2012. electrify m sẽ nhận được bản cập nhật trong quý 1 năm 2013.
các phiên bản photon q, electrify 2, droid razr, droid razr maxx, droid 4, droid bionic sẽ được cập nhật jelly bean vào một ngày chưa xác định.

tại canada, hd razr và atrix hd sẽ được cập nhật trong quý i năm 2013.

tại châu âu, trung đông và châu phi, razr hd đang bắt đầu triển khai, razr i sẽ được cập nhật trong quý 1, năm 2013; razr và razr maxx chưa xác định ngày cập nhật.

trong khu vực châu á thái bình dương, razr, razr m và razr hd sẽ được cập nhật tùy thuộc vào việc vận chuyển và vị trí.

ở mỹ latinh và mexico, razr, razr maxx, razr hd, razr sẽ cũng nhận được bản cập nhật tùy thuộc vào việc vận chuyển và khu vực.

để biết thêm thông tin chi tiết về lịch trình cập nhật, các bạn hãy nhấp vào liên kết mã nguồn sau đây:

ladybird.
nguồn: gsmarena.com