em đang làm thuyết trình về character trong java anh chị nào có tài liệu cụ thể về character có thể cho em tham khảo được không ạ em đang cần gấp