skype: vjrus.ht
e không hiển thị menu giống của anh được, nó toàn ở trên phần actionbar nên không hiển thị được icon
https://www.dropbox.com/s/pbax2h8vmpaerjw/vjrus.ht bai3.zip?dl=0