trong các channel youtube mà mình biết thì đây là channel tốt nhất về lập trình android. các hướng dẫn đều rất rõ ràng, dễ hiểu, đi sâu vào bản chất vấn đề. nếu bạn nghe tiếng anh không tốt thì có thể bật phụ đề lên để đọc cũng ổn ^^

https://www.youtube.com/channel/ucbp2heygc3kfhjhlmpplzuq