Trang 1 của 9 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 87
 1. #1
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0

  Bài 5: Cấu trúc if ..else, biểu thức boolean và coding style trong Java

  /* bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "khóa học lập trình java miễn phí"
  trên diễn đàn android.vn, bạn có thể vào đây đọc

  để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người */


  android.vn/attachments/if-then-else-flowchart-javablog-png.22512/" border="0" alt="" />

  1, cấu trúc điều kiện if … else

  bây giờ, chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính của bài viết này:
  với những bạn đã từng học lập trình pascal, c, hoặc 1 ngôn ngữ nào đó, thì có lẽ quá quen thuộc với cấu trúc này. chỉ có 1 chú ý nhỏ nếu như bạn nào mới chỉ học pascal đó là các khối lệnh trong java được đặt trong 2 dấu ngoặc nhọn: { <khối lệnh> } thay vì begin <khối lệnh> end như trong pascal.
  dạng 1:


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]if (<[/color][color=#0000bb]điều_kiện[/color][color=#007700]>){ <[/color][color=#0000bb]khối_lệnh[/color][color=#007700]>;}[/color] 
  dịch ra ngôn ngữ nói thì nó là “nếu ….thì….”
  <điều_kiện> ở đây là dạng logic, nghĩa là nó chỉ có thể là đúng hoặc sai.
  ví dụ: nếu số a chia hết cho 2 thì in ra thông báo đây là số chẵn. chúng ta sẽ viết chương trình như sau:


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package javaandroidvn[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]javaandroidvn [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]6[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thống báo: a là số chẵn"[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  dạng 2:


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]if (<[/color][color=#0000bb]điều_kiện[/color][color=#007700]>){ <[/color][color=#0000bb]khối _lệnh1[/color][color=#007700]>;}else{ <[/color][color=#0000bb]khối _lệnh2[/color][color=#007700]>;}[/color] 
  dịch ra ngôn ngữ nói thì nó là: “nếu ….thì…còn không thì ….”
  ví dụ yêu cầu : nếu số a chia hết cho 2 thì in ra thông báo đây là số chẵn, còn không thì báo đây là số lẻ. chúng ta viết chương trình như sau:


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package javaandroidvn[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]javaandroidvn [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]7[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thống báo: a là số chẵn"[/color][color=#007700]); }else{ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thông báo: a là số lẻ"[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  2, biểu thức boolean

  phần này, anh việt bên blog studyandshare nói rất kỹ rồi, các bạn tham khảo video nhé!

  3, coding style – cách viết mã lệnh trong java

  - mình bổ sung thêm phần này vào trong bài này vì nó cũng ngắn gọn thôi, tuy vậy nó lại rất quan trọng, nó giúp code java của bạn đẹp, dễ nhìn, dễ hiểu, dễ sửa lỗi. tất nhiên bạn có thể viết theo quy cách bạn thích nhưng dưới đây là quy cách mà nhiều lập trình viên áp dụng. có đôi chỗ bạn thấy có những khái niệm chưa gặp bao giờ, bạn hãy bỏ qua, mai này quay lại đọc
  - tên biến, tên phương thức: bắt đầu bằng chữ cái thường, các từ liền nhau, trừ từ đầu tiên, những từ sau viết hoa chữ cái đầu. ví dụ: ten, hoten, lop, namsinh, masinhvien, …v.v.
  - tên hằng: viết in hoa, các từ cách nhau bởi dấu “_”, ví dụ: pi , hang_so, nam_sinh, …
  - tên object, tên class (lớp) viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ, viết liền nhau, ví dụ: quanlysinhvien, hanghoa, vidudemo, …..

  tham khảo thêm video của anh việt bên blog studyandshare

  ngoài ra, để hiểu kỹ, sâu hơn, bạn có thể đọc thêm 1 bài viết riêng về vấn đề này, nhưng khi mới bắt đầu, để đỡ bị rối do chưa biết nhiều khái niệm, bạn nên bỏ qua , nhưng mình vẫn liệt kê vì mai này chắc chắn bạn phải đọc lại , xem bài viết chi tiết về cách viết mã lệnh tại đây.

  cách viết mã lệnh cho ngôn ngữ java tốt​
  bài tập về nhà: :d  bài 1: gán giá trị cho biến a trong chương trình. a là số nguyên. xét xem a có chia hết cho 5 không, nếu có báo ra màn hình là chia hết cho 5, nếu không, hãy tìm thương và số dư và in ra màn hình.

  bài 2: với a, b, c là các số thực được gán trong chương trình, kể cả số âm và dương. hãy báo ra màn hình đây có phải là độ dài của 1 tam giác không, nếu có thì đó là của loại tam giác nào.

  bài 3: giải phương trình bậc 2: ax^2 + bx + c = 0 với a, b, c là các số thực được gán giá trị trong chương trình. in kết quả các nghiệm ra màn hình.
  (nếu a = 0 báo ra màn hình đây không phải là phương trình bậc 2 và in nghiệm)

  (chú ý: các bạn nên tự giác làm bài tập, hoàn thiện rồi đăng lên, các bài bạn đã làm, nên để code trong thẻ code - chọn thẻ php cho rõ ràng và để ẩn code trong thẻ ẩn spoiler, để khi click vào mới hiện code lên , trước khi thử sức tự làm, bạn không nên nhìn code của các bạn khác đã đăng nhé)


  my facebook: https://www.facebook.com/tiasangmoi

  bài viết đăng lên diễn đàn khác vui lòng ghi rõ nguồn: android.vn

 2. #2
  Ngày tham gia
  May 2015
  Bài viết
  0
  sao mình cứ bị báo ko đủ 10 bài viết nhỉ .........................

 3. #3
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package homework[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]tamgiac [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string [/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]6[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]7[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la do dai 3 canh cua 1 tam giac vuong"[/color][color=#007700]); } else { if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la 3 canh cua tam giac deu"[/color][color=#007700]); } else { if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la do dai 3 canh tam giac can"[/color][color=#007700]); } else if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la 3 canh cua tam giac vuong can"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la 3 canh cua tam giac thuong"[/color][color=#007700]); } } } } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day khong phai 3 canh cua tam giac!!!"[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 4. #4
  Ngày tham gia
  Oct 2014
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package homework[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]phuongtrinhbachai [/color][color=#007700]{ [/color][color=#ff8000]/** * @param args */ [/color][color=#007700]public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#ff8000]// todo auto-generated method stub [/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]8[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { if([/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700]=-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh vo nghiem la:" [/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700]); } else { if([/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co 2 nghiem phan biet"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]= -[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700])/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]= -[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700])/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"x1:" [/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" x2:" [/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh vo nghiem"[/color][color=#007700]); } } } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day khong phai la phuong trinh bac hai!!"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nghiem cua phuong trinh x=" [/color][color=#007700]+(-[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])); } } private static [/color][color=#0000bb]int sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float delta[/color][color=#007700]) { [/color][color=#ff8000]// todo auto-generated method stub [/color][color=#007700]return [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; } }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  mong mọi người góp ý kiến về bài làm của mình

 5. #5
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  bai 01
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public static void main(string[]args){
      int a;
      a=13;
      if(a%5==0)
      {
        system.out.print(a+" chia het cho 5");
      }
      else
      {
        system.out.print(a+" chia het 5 duoc "+(a/5)+ " du "+(a%5));
      }
    }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 6. #6
  Ngày tham gia
  May 2014
  Bài viết
  0
  bai 02
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
    public static void main(string[]args){
      float a,b,c;
      a=3;
      b=4;
      c=5;
      if(a>0 && b>0 && c>0)
      {
        if((a+b>c)&&(a+c>b)&&(c+b>a))
        {
          system.out.print("day la do dai tam giac ");
        }
        if((a*a+b*b==c*c)||(a*a== b*b+c*c)||(a*a+c*c==b*b))
        {
          system.out.print(" vuong .");
        }  
      }
      else
      {
        system.out.println("day khong phai do dai tam giac");
        
      }
    }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 7. #7
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0
  bai 03
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public static void main(string[]args){
      float a,b,c;
      a=-1;
      b=4;
      c=5;
      float d;
      float x1,x2;
      d=(b*b)-4*a*c;
      if(a!=0)
      {
        if(d>=0)
        {
          system.out.println("phuong trinh co 2 nghiem phan biet:");
          x1=(float) ((-b+math.sqrt(d))/(2*a));
          x2=(float) ((-b-math.sqrt(d))/(2*a));
          system.out.println(" x1= "+x1);
          system.out.println("va x2= "+x2);
        }
        else if(d==0)
        {
          system.out.println(" phuong trinh co nghiem kep: ");
          x1=(float)(-b)/(2*a);
          system.out.println(" x= "+x1);
        }
        else
        {
          system.out.println(" phuong trinh vo nghiem thuc.");
        }
      }
      else
      {
        system.out.println("day khong phai la phuong trinh bac 2.");
        system.out.println("nghiem = "+(float)(-c/b));
        
      }
    }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 8. #8
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  câu 1:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]bai1 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string [/color][color=#007700][][/color][color=#0000bb]agrs[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]51[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" chia het cho 5"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" chia cho 5 = " [/color][color=#007700]+([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700])+ [/color][color=#dd0000]" du "[/color][color=#007700]+([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700])); } } }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  câu 2:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]bai2 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]agrs[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]float a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]float b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]float c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]","[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]","[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" la do dai 3 canh cua 1 tam giac deu"[/color][color=#007700]); } else if(([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])|| ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) ) { if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]","[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]","[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" la do dai 3 canh cua 1 tam giac vuong can"[/color][color=#007700]); }else{ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]","[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]","[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" la do dai 3 canh cua 1 tam giac vuong"[/color][color=#007700]); } } else if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]","[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]","[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" la do dai 3 canh cua 1 tam giac can"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]","[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]","[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" la do dai 3 canh cua 1 tam giac thuong"[/color][color=#007700]); } } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]","[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]","[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" khong phai so do 3 canh cua 1 tam giac"[/color][color=#007700]); } }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  câu 3:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]bai3 [/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string [/color][color=#007700][][/color][color=#0000bb]agrs[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]float b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]float c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]float delta[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la pt bac nhat co nghiem x = " [/color][color=#007700]+ -[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]); } else{ if([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" x^2 + "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]"x + "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" = 0 co nghiem kep la x = "[/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])); }else if([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" x^2 + "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" x + "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" = 0 co 2 nghiem phan biet x1 ="[/color][color=#007700]+ ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700])/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]))+ [/color][color=#dd0000]" va x2 = "[/color][color=#007700]+([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700])/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]))); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" x^2 + "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" x + "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" = 0 vo nghiem"[/color][color=#007700]); } }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 9. #9
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  minh gửi nhầm 2 lần nên xóa đi

 10. #10
  Ngày tham gia
  Jul 2014
  Bài viết
  0
  mình làm bài 1 với số được nhập từ bàn phím.
  câu 1:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700];public class [/color][color=#0000bb]bai1 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]scanner input[/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap vao so nguyen a: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700](); if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5 [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"so "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" chia het cho 5"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"so "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" khong chia het cho 5"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thuong: "[/color][color=#007700]+([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700])+[/color][color=#dd0000]" so du:"[/color][color=#007700]+([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]));} } }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

Trang 1 của 9 123 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •