hi mọi người,
em có một câu hỏi mong mọi người có thể giải đáp cho em ạ
em có 2 luồng xử lý, cả 2 luồng đều sử dụng một danh sách arraylist, luồng thứ nhất là duyệt các phần tử trong arraylist và luồng thứ 2 là sử dụng hàm shuffle để random arraylist đó, vậy cho em hỏi 2 luồng này có xảy ra đụng độ không