các bạn có thể tham khảo các bài khác ở đây:
cơ sở dữ liệu và giải thuật


làm quen::d:d:d:d:d:d
-giải thuật(aglolrithms): dãy các câu lệnh, chặt chẽ, rõ ràng, thể hiện một tiến trình thao tác trên một đối tượng sao cho sau một số bước hữu hạn ta được kết quả như mong muốn.
giải thuật luôn được thực hiện trên các dữ liệu (data), và sự sắp xếp của các dữ liệu ấy có anh hưởng rất lớn đến giải thuật xử lý vì vậy cấu trúc của các dữ liệu được xử lý sẽ liên quan mật thiết với giải thuật.
- 5 dặc trưng của giải thuật: có dữ liệu vào, dữ liệu ra, tính xác định, tính khả thi và tính dừng.
- cấu trúc dữ liệu:

dữ liệu sẽ bao gồm các phần tử cơ sở liên kết theo nhiều kiểu khác nhau và trên cơ sở đó ta sẽ thiết kế giải thuật xử lý hiệu quả. dữ liệu bây giờ càng ngày càng đa dạng và có quy mô lớn, ta cần phải đi sâu thêm và các cấu trúc dữ liệu phức tạp.
khi chọn một cấu trúc dữ liệu ta phải chọn ngay một phép toán và ngược lại, vì phép toán này hiểu quỉa trên cấu trúc này, phép toán khác lại không hiệu quả.
cấu trúc lưu trữ để lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ cũng phải đc quan tâm, 1 cấu trúc lưu trữ có thể lưu trữ nhiều cấu trúc dữ liệu cũng như ngược lại 1cấu trúc dữ liệu lưu trữ bởi nhiều cấu trúc lưu trữ. chúng ta quan tâm để có phép xử lý thích hợp.- ngôn ngữ mình dùng diễn đạt ở đây sẽ sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, không gò bó theo các ngôn ngữ lập trình khác, và dựa trên cơ sở là ngôn ngữ pascal như rất nhiều sách hướng dẫn đều sử dụng.

- các chú thích mình để trong ()
- các kí tự biểu thức toán học như bình thường, các chữ cái , các số, các phép toán số học và các phép toán quan hệ đề như các ngôn ngữ bình thường.
- dấu phép toán logic là and, or, not như mình đã đc học các bạn chịu khó theo dõi.
- tên biến như bình thường các ngôn ngũ khác qui định.
- các câu lệnh: gán: a=b, a=1,...
điều khiển: if b then s hoặc if b then s1 else s2
lặp: while(s) do s1, for a to n do s,
tuyển:switch(a)
case b;c;......
- câu lệnh vào ra thì là read write
- hàm con, do theo hướng thủ tục chưa cần học về hướng đối tượng nên mình sẽ dùng bắt đầu hàm là procedure. khi cần gọi lại hàm thì là call tên thủ tục( danh sách tham số có)

mong các bạn đọc kỹ lại và có thể tìm hiểu thêm trên mạng. cảm ơn mọi người đã theo dõi!

có gì thắc mắc các bạn có thể liên hệ face mình:http://www.facebook.com/linh193