[img]data/attachments/116/116211-44c6197df86f0c03698ef7789ce37e35.jpg[/img]


:d:d:d mình là thành viên mới, đây cũng là bài viết đầu tiên của mình, có gì sai sót mong đc góp ý để bài viết sau của mình thật sự hữu ích dành cho các bạn, mình cũng không dám múa rìu qua mắt thợ, đây là tổng hợp kiến thức mình biết về vấn đề này. dành cho các bạn mới bắt đầu vào lập trình.

mình sẽ đi vào chủ đề chính ngay bây giờ. bài viết của mình sẽ đi sâu vào các kiến thức căn bản về cấu trúc dữ liệu và thuật toán, nhằm tạo điều kiện cho các bạn nâng cao hơn về kỹ thuật lập trình. đây là nhưng kiến thức nền tảng mình có được trong việc phát triển tư duy lập trình, từ ngữ có thể không chuẩn lắm nhưng mình cố gắng giúp các bạn hiểu được nôm na va mình mong muốn giúp các bạn trở thành thợ lập trình hơn các thợ lập trình khác một bậc.(thành manager thì mình không dám) :d:d:d:d
mình chia bài học ra làm 3 phần chính:
i. mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu giải thuật, đi sâu về giải thuật
ii. mình giới thiệu về các cấu trúc dữ liệu mà mình biết và các giải thuật xử lý chúng.
iii. sắp xếp và tìm kiếm.


mong mọi người quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến!

bài 1:[làm quen] cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
bài 2:thiết kế và phân tích giải thuật, giải thuật đệ qui.
bài 3:[phần 2:cấu trúc dữ liệu] mảng và danh sách.
bài 4:mảng và danh sách (tiếp).
bài 5:cây (tree).

bài 6: cây nhị phân nối vòng, biểu diễn cây tổng quát qua cây nhị phân.
bài 7: [phần iii][sắp xếp và tìm kiếm] một số phương pháp sắp xếp cơ bản.

bài 8:sắp xếp nhanh (quick sort)
bài 9:sắp xếp kiểu vun đống(heap sort)
bài 10:sắp xếp theo kiểu hòa nhập(merge sort)
bài 11:tìm kiếm(searching)


có gì thắc mắc liên hệ facebook mình: www.facebook.com/linh193