mình đang muốn tự học lập trình java từ cơ bản mà rối quá. ai giúp mình với ? giúp mình qua yahoo nguyenhoang210895@yahoo.com.vn. thank