cũng giống như tiêu đề của topic, mình muốn hỏi tại sao trước khi chạy chương trình nào trong java thì ta phải luôn thiết lập path và classpath? path và classpath chức năng của nó là gì? và mình hay thấy họ thiết môi trường chạy java có "%java_home%\bin" <- nó có ý nghĩa gì vậy mọi người?

mình đang làm quen với java, nhưng mới vào cảm thấy khó hiểu. mong các bạn pro về java có thể giải đáp cặn kẽ những thắc mắc của mình. cảm ơn các bạn nhiều nhé!