tình hình là tải api 23 lâu quá và có thứ mình chẳng dùng (tv,wear) và có nên bỏ qua mấy phần install của api đó ko ? như android tv arm eabi... và wear arm eabi... còn intel x86 atom... thì chắc phải cài thì phải ?