chào các bạn mình là lính mới tính sau này đi theo con đường làm game!
hiện tại mình đã tham khảo vài tài liệu làm game trên android và quyết định thử làm 1 cái.
tuy vậy có vẻ việc hệ điều hành này ngày càng phát triển vượt bậc khiến các thuật ngữ trong tl rất có thể đã bị thay đổi. điển hình là ví dụ ở hình dưới, mình mún add 1 mẩu ảnh ở 1 vị trí định sẵn trong cả 1 hình lớn (texture region), mình chắc chắn đã khai báo đúng thư viện mà ng dạy yêu cầu và cũng đã tìm hiểu trên mạng nhưng rốt cuộc vẫn chưa giải quyết đc lí do tại sao máy ko nhận thư viện hay thuật ngữ khai báo.
mong bạn nào hiểu có thể giúp đỡ!

p/s: hiện tại mình thấy máy mình hỗ trợ thư viện view.animation, ngoài ra bất kỳ thư viện nào khai báo ở dưới đều bị đánh dấu sai. bạn nào có thể giải quyết hay cho mình phương pháp khác xin giúp đỡ!