mình có tên, phone number, email, ... mình muốn code để đưa nó vào danh bạ điện thoại thì làm thế nào, bạn nào biết có thể giúp mình tư vấn hoặc cho mình xin 1 số phương hướng để tìm hiểu, thank các bạn rất nhiều