em đang định làm một game như thế này

- xin hỏi làm thế nào để tạo một mảng đường đi khi vật chạy đến đâu thì sẽ hiển thị thêm đường đi đến đấy.
- làm thế nào để đưa vật vào bên trong đường đi và khi vật chạm vào biên thì vật sẽ nổ tung .
game em đang làm giống như game này ạ :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orangenose.sd.zigzag&hl=vi
em xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ạ !!!!!