chào các huynh đài!
chả là mới tậu con alcatel flash 2 được 2 tháng. chơi đã chán và muốn vọc vạch những cái chưa biết cho đỡ buồn.
các chuyên gia có thứ gì hay ho share cho đệ với.
room cook hay, phần mềm mới.....anything else...
xin cảm ơn !