em dùng sonny m4 aqual. sau khi root máy và sử dụng link2sd chuyển ứng dụng vào thẻ nhớ. dùng vài hôm vào messenger và zalo bị đen màn hình rồi tự thoát ra. vào clash of clans và uc web bị như hình . ai giúp em với ạ