Mọi người ơi cho mình hỏi lỗi này là lỗi gì vậy, khi mình down apps trên CH Play về thì nó báo lỗi này, ai biết chỉ cho mình cách sữa với, xin cám ơn facebook của mình là http://facebook.com/itledong , ai pk hướng dẫn mình với